x
WhatsAppTelegramMessangerEmail

תקנון האתר


 

ברוכים הבאים לחנות האינטרנט של אלפא א. מחשבים בע"מ (להלן: "החנות" ו/או "האתר")

 

תקנון האתר

 

 • אתר 1pc.co.il (להלן "האתר" או "החברה") משמש כקניין אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
 • בעלת האתר הינה חברת אלפא. א מחשבים בע''מ, ח.פ 513640045.
 • כל מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ולקבלם, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד החנות מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר ו/או מפעיליו עפ"י התקנון.
 • תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 • גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לתקנון האתר. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 • אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר אך מתכוונים לכלל המינים.

 

 

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצר

 

 1. ביטול הזמנה מיוחדת הינה הזמנה של מוצר שנעשה בייצור אישי ללקוח (לדוגמא: הרכבת מחשב). ביטול הזמנה זו אינה אפשרית, אלא אם כן ייצור ההזמנה עוד לא החל.
 2. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת עד 14 ימים מיום רכישת המוצר וזאת בתנאי שהמוצר נמצא באריזתו המקורית, לא נפתח, ולא נעשה בו שימוש. במקרה זה יקבל הלקוח זיכוי לקניה בחנות בקיזוז דמי ביטול  בשיעור של 10% מעלות העסקה, ובקיזוז עלויות ההובלה.
 3. החזרת מוצרים לאחר 14 יום מיום הרכישה, או מוצרים אשר עטיפתם נפתחה ואריזתם נפגמה – הזיכוי בגינם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. כל הרוכש ממגוון מוצרי אלפא א. מחשבים בע"מ רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן") כלהלן:
 • מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם ובהצגת חשבונית.
 • בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא שלם באריזתו המקורית.
 • זיכוי יינתן על סך העסקה ששולמה בפועל לצורך מימושו בחנות אלפא א. מחשבים בע"מ.
 • תוקף הזיכוי הינו שנתיים.
 1. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לאלפא א. מחשבים בע"מ: שליחת הודעה לשירות הלקוחות דרך האתר: https://1pc.co.il/contact.aspx  ו/או באמצעות פניית וואטסאפ שמספרו 073-210-1205.
 2. במידה ולקוח מעוניין לבטל את ההזמנה לפני חיוב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות החברה.
 3. לא ניתן לבטל עסקאות ולהחזיר מוצרים הנקנו מתצוגה ו/או במבצע.
 4. ביטול עקב פגם או אי התאמה:
  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר אלפא א. מחשבים בע"מ בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
  במידה ולקוח קיבל את המוצר, הוא צריך להחזירו לא יאוחר מ7 ימי עסקים. ניתן למסור את הפריט בצורה פיזית או במשלוח על חשבון הצרכן.
 5. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
  במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר אלפא א. מחשבים בע"מ בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת  הביטול, אך ורק במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית ועלותו עולה על 50 ₪.
 6. כמו כן, ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 7.  במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח והלקוח מעוניין לבטל מכל סיבה שהיא מלבד פגם, אי התאמה או עיכוב מצד בית העסק, ניתן לבטל את ההזמנה בעלות של 5% או 100 ₪ (הסכום הנמוך מביניהם) אך ורק אם זה בטווח 14 יום ממועד הרכישה.
 8.  אם ביטול ההזמנה מתבצע לאחר קבלת המוצר, על הצרכן להחזירו על חשבונו לא יאוחר מ-7 ימי עסקים.
 9.  במידה ומדובר על עסקת אשראי בית העסק רשאי לגבות עלות נוספת בהתאם לדרישת חברות האשראי.
 10.  דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של א.א. מחשבים וסלולר לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או לא לזכות את הלקוח.
  על מנת להימנע מנזק למוצר, יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, על כל חלקי המוצר לרבות כבלים, שלט, סוללות, הוראות הפעלה וכו'.

 

 1.  לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
 • טובין פסידים;
 • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (כדוגמא: הרכבת מחשב)
 • טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 
 • טובין שנמכר מתצוגה/מבצע ממגוון מוצרי אלפא א. מחשבים בע"מ.

 

 

 1. ביטול עסקה מצד החברה

 

 1. החברה עושה כל שניתן בשביל לתת את המידע המדויק והנכון לגבי המוצרים ומחיריהם, אך לפעמים ייתכנו טעויות בתיאור המוצרים, בתמונתם או במחיריהם
 2. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת ו/או חבלת סייבר ו/או תקלות מכוונות או בלתי מכוונות אשר שיבשו את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
  2. טעות בהצגת הפריט באתר, בין אם התיאור ו/או מחיר ו/או המפרט ו/או תמונה של המוצר .
  3. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה.
  4. כאשר קיים חשש כל שהוא לפי שקול דעתה של החברה, שהתמורה בגין הרכישה שעשה הלקוח לא התקבלה במלאה או בחלקה.

 

הערה: כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

 

 

 1. הזכות/כשרות להשתתף במכירות הנערכות באתר

 

 1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:
  1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא
  2. כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.
  3. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו
  4. לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה. 
  5. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
  6. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך יום עסקים אחד מביצוע העסקה כל עוד המוצר קיים במלאי.

 

 

 1. מוצרים ושירותים המוצעים באתר

 

 1. החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, בסוגים וכמויות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, הפרטים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני, מידות ומשקל המוצר. עם זאת, התמונות המתפרסמות באתר הינן  להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.
 2. כל המוצרים באתר המוצעים למכירה הם חדשים, באריזתם המקורית, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת, בתיאור המוצר.
 3. התוספות והשדרוגים הניתנים כאופציה בחלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר, אינן נכללים בסכום המכירה הרגילה והן כרוכים בתוספת תשלום.
 4. במידה והמוצר אזל מהמלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי.
 5. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם לתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היבואן/היצרן.
 6. המוצרים אשר ניתנים לרכישה באתר, ניתנים לקנייה גם בכל סניפי רשת החנויות הפיזיות של רשת חנויות אלפא א. מחשבים בע"מ בהתאם לתקנון.             
 7. בסניפים ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן.
 8. מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית בכל סניפי הרשת אך במקרה והמוצר חסר בסניף זמן הגעת המוצרים לסניף הינו עד שישה ימי עסקים.
 9. ניתן לבצע הזמנה דרך האתר עם איסוף מכל אחד מהסניפים ולקבל הודעת SMS ומיייל כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בסניף.
 10. ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם מכל אחד מהסניפים. לא כל המוצרים אשר מוצגים באתר זמינים באספקה מיידית בכל הסניפים. ניתן לברר זמינות מוצר בכל אחד מן הסניפים בטלפון

073-210-12-00 או במייל info@1pc.co.il .

 1. המחירים אשר נקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
 2. מחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ובשל זאת עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצרים באתר החנות לבין מחיריהם באתרים אחרים , המופעלים על ידי צדדים שלישיים המפנים לחנות האתר.
 3. המחיר הקובע הוא המחיר המופיע באתר החנות www.1pc.co.il

 

 

 1. חיובים ותשלומים

לרשות לקוחותינו עומדים מספר דרכים לתשלום:

 •   ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 • עסקאות מעל 500 ₪ מותנות בחתימה ומילוי פרטי הלקוח בטופס
 • "חיוב כרטיס אשראי" שישלח ללקוח בפקס ויוחזר אלינו בצירוף תעודת זהות.
 • לנוחות הלקוחות קיימת האפשרות לחלק לתשלומים ללא ריבית – עד 12 תשלומים.

(תיגבה ריבית החל מ13 תשלומים ומעלה, בהתאם במוצר הרלוונטי.)

 • ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית.
 • תשלום במזומן בעת איסוף עצמי.
 • עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה. רק לאחר אישור ההזמנה או הפקת חשבונית יבוצע החיוב. אי ביצוע חיוב משמעו שלא התקיימה עסקה בין המזמין לחברה. השארת פרטי תשלום לכשעצמם אינם מחייבים את החברה לביצוע עסקה. לאחר ההזמנה במידת הצורך ייווצר עמכם קשר לאישור ההזמנה או להשלים פרטים נדרשים לצורך השלמת ההזמנה.
 • א&א מחשבים וסלולר שומרת לעצמה את האפשרות לא לבצע הזמנה מסויימת או לבצע ביטול הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה של החנות.

 

 1. שיטת המכירה בחנות

 

 1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני היבואנים אשר החברה עובדת איתם.
 2. השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע"י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
 3. אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.

 

 

 1. אספקת המוצרים
   
 1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות שנרכש באתר, לכתובת שהוקלדה בדף ההרשמה.
 2. מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים ללקוח הוא בימי עסקים (ימים א- ה ), הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין.
 3. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ולהתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברת  ההובלה. 
 4. החברה אינה אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
 5. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח באמצעות חברת שליחויות עד 7 ימי עסקים, לכתובת הלקוח או במשלוח אקספרס עד 5 ימי עסקים.
 6. באפשרות הלקוח לבצע איסוף עצמי מסניפי החברה.
 7. מוצרים הנשלחים בדואר שליחים יישלחו חינם עד 3 פעמים, אם ולאחר מכן עדיין לא היה מענה מצד הלקוח, יחויב הלקוח בסכום סמלי של עלות המשלוח בלבד.

 

 

 1. אחריות ושירות

 

 1. כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית המהווה תעודת אחריות כדין.
 2. האחריות הינה אחריות מוגבלת. א&א מחשבים וסלולר הינה רשת שיווק וברוב המקרים אינה מספקת האחריות.
 3. האחריות הבלעדית למוצרים ו/או שירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.
 4. האחריות היא על כל תקלה טכנית ותפעולית, אך לא על נזק פיזי (קצר חשמלי, שריפה, רטיבות, שבר או שימוש לא נאות במוצר) שנגרם למוצר.
 5. האחריות תינתן במעבדות השירות של היבואנים.

 

 

 1.     פרטיות

 

 1.  הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של  החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי. 
 2.  הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

 

 

 1.     כללי

 

מוקד שירות הלקוחות של א&א מחשבים וסלולר עומד לרשות הלקוחות בשלל פלטפורמות:

 1. עמוד "צור קשר" באתר.
 2. וואטסאפ: 053-6211261
 3. טלפון: 073-2101200
 4. דוא"ל: Info@1pc.co.il.
 5. פייסבוק: https://www.facebook.com/aacomputers
 6. אינסטגרם: https://www.instagram.com/1pc.co.il/