חיפוש
HE
כל הקטגוריות
  תפריט סגור

  תקנון האתר

  ברוכים הבאים לחנות האינטרנט של אלפא א. מחשבים בע"מ (להלן: "החנות" ו/או "האתר")

  אתר 1pc.co.il (להלן "האתר" או "החברה") משמש כקניין אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

  בעלת האתר הינה חברת אלפא. א מחשבים בע''מ, ח.פ 513640045.

  כל מבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ולקבלם, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד החנות מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר ו/או מפעיליו עפ"י התקנון.

  תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

  גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לתקנון האתר. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

  אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.

  השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר אך מתכוונים לכלל המינים.

   

  ביטול עסקה והחזרת מוצר
  1. ביטול הזמנה מיוחדת הינה הזמנה של מוצר שנעשה בייצור אישי ללקוח (לדוגמא: הרכבת מחשב). ביטול הזמנה זו אינה אפשרית, אלא אם כן ייצור ההזמנה עוד לא החל.
  2. 1.1 במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת עד 14 ימים מיום רכישת המוצר וזאת בתנאי שהמוצר נמצא באריזתו המקורית, לא נפתח, ולא נעשה בו שימוש. במקרה זה יקבל הלקוח זיכוי לקניה בחנות בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 10% מעלות העסקה, ובקיזוז עלויות ההובלה.
  3. 1.2 החזרת מוצרים לאחר 14 יום מיום הרכישה, או מוצרים אשר עטיפתם נפתחה ואריזתם נפגמה – הזיכוי בגינם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של החברה.
  4. 1.3 כל הרוכש ממגוון מוצרי אלפא א. מחשבים בע"מ רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן").
  5. 1.4 בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והוא שלם באריזתו המקורית, זיכוי יינתן על סך העסקה ששולמה בפועל לצורך מימושו בחנות אלפא א. מחשבים בע"מ. תוקף הזיכוי הינו שנתיים.
  6. 1.5 ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לאלפא א. מחשבים בע"מ: שליחת הודעה לשירות הלקוחות דרך האתר: https://1pc.co.il/contactus ו/או באמצעות פניית וואטסאפ שמספרו 073-210-1205.
  7. 1.6 במידה ולקוח מעוניין לבטל את ההזמנה לפני חיוב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות החברה.
  8. 1.7 לא ניתן לבטל עסקאות ולהחזיר מוצרים הנקנו מתצוגה ו/או במבצע.
  9. 1.8 ביטול עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר אלפא א. מחשבים בע"מ בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
  10. 1.9 במידה ולקוח קיבל את המוצר, הוא צריך להחזירו לא יאוחר מ7 ימי עסקים. ניתן למסור את הפריט בצורה פיזית או במשלוח על חשבון הצרכן.
  11. 1.10 ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר אלפא א. מחשבים בע"מ בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, אך ורק במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית ועלותו עולה על 50 ₪.
  12. 1.11 כמו כן, ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  13. 1.12 במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח והלקוח מעוניין לבטל מכל סיבה שהיא מלבד פגם, אי התאמה או עיכוב מצד בית העסק, ניתן לבטל את ההזמנה בעלות של 5% או 100 ₪ (הסכום הנמוך מביניהם) אך ורק אם זה בטווח 14 יום ממועד הרכישה.
  14. 1.13 אם ביטול ההזמנה מתבצע לאחר קבלת המוצר, על הצרכן להחזירו על חשבונו לא יאוחר מ-7 ימי עסקים.
  15. 1.14 במידה ומדובר על עסקת אשראי, בית העסק רשאי לגבות עלות נוספת בהתאם לדרישת חברות האשראי.
  16. 1.15 דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של א.א. מחשבים וסלולר לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או לא לזכות את הלקוח.
  17. 1.16 על מנת להימנע מנזק למוצר, יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, על כל חלקי המוצר לרבות כבלים, שלט, סוללות, הוראות הפעלה וכו'.
  2: ביטול עסקה מצד החברה

  החברה עושה כל שניתן בשביל לתת את המידע המדויק והנכון לגבי המוצרים ומחיריהם, אך לפעמים ייתכנו טעויות בתיאור המוצרים, בתמונתם או במחיריהם.

  החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  1. 2.1 אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת ו/או חבלת סייבר ו/או תקלות מכוונות או בלתי מכוונות אשר שיבשו את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
  2. 2.2 טעות בהצגת הפריט באתר, בין אם התיאור ו/או מחיר ו/או המפרט ו/או תמונה של המוצר.
  3. 2.3 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה.
  4. 2.4 כאשר קיים חשש כל שהוא לפי שקול דעתה של החברה, שהתמורה בגין הרכישה שעשה הלקוח לא התקבלה במלאה או בחלקה.

  הערה: כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

  3: הזכות/כשרות להשתתף במכירות הנערכות באתר

  כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

  1. 3.1 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.
  2. 3.2 ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
  3. 3.3 ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
  4. 3.4 השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הלקוח תוך יום עסקים אחד מביצוע העסקה כל עוד המוצר קיים במלאי.
  4: מוצרים ושירותים המוצעים באתר

  החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, בסוגים וכמויות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, הפרטים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני, מידות ומשקל המוצר. עם זאת, התמונות המתפרסמות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.

  1. 4.1 כל המוצרים באתר המוצעים למכירה הם חדשים, באריזתם המקורית, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת, בתיאור המוצר.
  2. 4.2 מכשיר מחודש - מכשיר מחודש הינו מכשיר שעבר חידוש, במהלך החידוש דאגו שהמכשיר ייראה במצב כמו חדש ולכן החליפו כל מה שצריך, זה יכול להיות סוללה, מסך, מצלמה. לאחר סיום החידוש, רוב המחדשים מבצעים סט בדיקות נרחב על מנת לוודא שהמכשיר תקין לגמרי.
  3. 4.3 התוספות והשדרוגים הניתנים כאופציה בחלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר, אינן נכללים בסכום המכירה הרגילה והן כרוכים בתוספת תשלום.
  4. 4.4 במידה והמוצר אזל מהמלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי.
  5. 4.5 האחריות לכל מוצר הינה בהתאם לתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היבואן/היצרן.
  6. 4.6 המוצרים אשר ניתנים לרכישה באתר, ניתנים לקנייה גם בכל סניפי רשת החנויות הפיזיות של רשת חנויות אלפא א. מחשבים בע"מ בהתאם לתקנון.
  7. 4.7 בסניפים ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן.
  8. 4.8 מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית בכל סניפי הרשת אך במקרה והמוצר חסר בסניף זמן הגעת המוצרים לסניף הינו עד שישה ימי עסקים.
  9. 4.9 ניתן לבצע הזמנה דרך האתר עם איסוף מכל אחד מהסניפים ולקבל הודעת SMS ומייל כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף בסניף.
  10. 4.10 ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם מכל אחד מהסניפים. לא כל המוצרים אשר מוצגים באתר זמינים באספקה מיידית בכל הסניפים. ניתן לברר זמינות מוצר בכל אחד מן הסניפים בטלפון 073-210-12-00 או במייל info@1pc.co.il.
  11. 4.11 המחירים אשר נקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
  12. 4.12 מחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ובשל זאת עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצרים באתר החנות לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדים שלישיים המפנים לחנות האתר.
  13. 4.13 המחיר הקובע הוא המחיר המופיע באתר החנות 1pc.co.il
  5:חיובים ותשלומים
  1. 5.1 לרשות לקוחותינו עומדים מספר דרכים לתשלום:
   • 5.1.1 ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
   • 5.1.2 עסקאות מעל 500 ₪ מותנות בחתימה ומילוי פרטי הלקוח בטופס "חיוב כרטיס אשראי" שישלח ללקוח בפקס ויוחזר אלינו בצירוף תעודת זהות.
   • 5.1.3 לנוחות הלקוחות קיימת האפשרות לחלק לתשלומים ללא ריבית – עד 12 תשלומים. (תיגבה ריבית החל מ13 תשלומים ומעלה, בהתאם במוצר הרלוונטי.)
   • 5.1.4 ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית.
   • 5.1.5 תשלום במזומן בעת איסוף עצמי.
  2. 5.2 עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה. רק לאחר אישור ההזמנה או הפקת חשבונית יבוצע החיוב. אי ביצוע חיוב משמעו שלא התקיימה עסקה בין המזמין לחברה. השארת פרטי תשלום לכשעצמם אינם מחייבים את החברה לביצוע עסקה. לאחר ההזמנה במידת הצור ך ייווצר עמכם קשר לאישור ההזמנה או להשלים פרטים נדרשים לצורך השלמת ההזמנה.
  3. 5.3 א&א מחשבים וסלולר שומרת לעצמה את האפשרות לא לבצע הזמנה מסויימת או לבצע ביטול הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה של החנות.
  6: שיטת המכירה בחנות
  1. 6.1 המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני היבואנים אשר החברה עובדת איתם.
  2. 6.2 השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע"י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
  7: אספקת המוצרים

  החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות שנרכש באתר, לכתובת שהוקלדה בדף ההרשמה. מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים ללקוח הוא בימי עסקים (ימים א-ה), הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין.

  החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ולהתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברת ההובלה.

  החברה אינה אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

  אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח באמצעות חברת שליחויות עד 7 ימי עסקים, לכתובת הלקוח או במשלוח אקספרס עד 5 ימי עסקים.

  באפשרות הלקוח לבצע איסוף עצמי מסניפי החברה.

  מוצרים הנשלחים בדואר שליחים יישלחו חינם עד 3 פעמים, אם ולאחר מכן עדיין לא היה מענה מצד הלקוח, יחויב הלקוח בסכום סמלי של עלות המשלוח בלבד.

  8: אחריות ושירות

  כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית המהווה תעודת אחריות כדין.

  האחריות הינה אחריות מוגבלת. א&א מחשבים וסלולר הינה רשת שיווק וברוב המקרים אינה מספקת האחריות.

  האחריות הבלעדית למוצרים ו/או שירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.

  האחריות היא על כל תקלה טכנית ותפעולית, אך לא על נזק פיזי (קצר חשמלי, שריפה, רטיבות, שבר או שימוש לא נאות במוצר) שנגרם למוצר.

  האחריות תינתן במעבדות השירות של היבואנים.

  9: תנאי מכירה בסניף אילת
  1. 9.1 הרכישה בסניף תתבצע רק כאשר הקונה נמצא פיזית בחנות, אנשים אשר אינם נמצאים פיזית בחנות לא יוכלו לבצע רכישה.
  2. 9.2 כל לקוח רשאי לרכוש מוצר אחד מכל קטגוריית מוצרים.
  3. 9.3 הרכישה מחייבת הצגת תעודה מזהה של הקונה בסניף.
  4. 9.4 הרכישה הינה לשימוש עצמי בלבד.
  5. 9.5 הזמנה מוקדמת בסניף אילת היא שיריון מוצרים בלבד. לשיריון מוצרים בהזמנה מוקדמת יש להשאיר פרטי כרטיס אשראי לצורך ביטחון.
  6. 9.6 לא מבוצע חיוב בעת ביצוע ההזמנה אלא רק תפיסת מסגרת בכרטיס האשראי.
  7. 9.7 התשלום יתבצע במעמד איסוף ההזמנה בסניף בכרטיס אשראי או במזומן.
  8. 9.8 ניתן לשלם גם במזומן וגם בכרטיס אשראי אחר מכרטיס שאיתו בוצעה ההזמנה. בעת הרכישה במזומן או בכרטיס אשראי יש להציג תעודה מזהה.
  9. 9.9 בתשלום בכרטיס אשראי בעל הכרטיס חייב להיות נוכח.
  10. 9.10 מוצר אשר אינו זמין בסניף אילת וזמין בסניפים אחרים של הרשת, זמן הספקת המוצר לסניף עד 7 ימי עבודה.
  11. 9.11 בזמן ביצוע הזמנה מוקדמת באתר יש להמתין לקבלת מייל אישור המציין כי ההזמנה התקבלה במערכת.
  12. 9.12 כשאר ההזמנה מוכנה עבור הלקוח, תשלח הודעת SMS, מייל או שיחת טלפון ללקוח שהזמנתו מוכנה לאיסוף.
  13. 9.13 זמן איסוף הזמנה הוא עד 7 ימי עסקים, לאחר מכן ההזמנה תבוטל באופן אוטומטי.
  14. 9.14 הזמנה מוקדמת בסניף אילת תתאפשר על בסיס מלאי זמין (ביצוע הזמנה מוקדמת אינה בהכרח מחייבת שהמוצר זמין במלאי).
  15. 9.15 מוצרים השאר לא נמצאים זמינים במלאי החנות אך זמינים במלאי היבואן ניתן יהיה להזמינם, זמן הספקה עד 7 ימי עסקים.
  16. 9.16 מובהר בזאת כי הזמנה מוקדמת בסניף אילת אינה ביצוע רכישה - רכישה תתבצע בפועל בסניף ובכפוף להגעה פיזית לסניף.
  17. 9.17 מובהר בזאת שביטול עסקה (לאחר שהעסקה בוצעה בסניף פיזית) הינה לפי מדיניות הסניף ולא לפי מדיניות של עסקת מכר מרחוק.
  18. 9.18 לא ניתן לבצע בקשה להזמנה מוקדמת ליותר מפריט אחד מכל קטגוריה, בהתאם להוראות החוק והתקנות השונות.
  19. 9.19 לקוח רשאי לבטל, ללא דמי ביטול, בקשה להזמנה מוקדמת על ידי הודעה במייל חוזר של אישור ההזמנה המוקדמת או SMS או שיחת טלפון.
  20. 9.20 על מסכי מחשב וטלוויזיות שגודלם מעל ל-25" אינצ' יחול פטור ממע"מ.
  21. 9.21 מחשבים נייחים שמורכבים בהתאמה אישית ניתנים לרכישה ללא מע"מ לתושבי אילת בלבד.
  10: איסוף ושימוש במידע אישי
  1. 10.1 איסוף ושימוש בשירותים, כולל גלישה בהם, דורש מסירת מידע אישי על המשתמשים.
  2. 10.2 השימוש בשירותים אפשרי כ"אורח" או כמשתמש רשום. כמשתמש רשום, תוכל ליהנות מחוויית גלישה קלה ונוחה יותר. לדוגמה, תוכל לשמור פריטים מסוימים ברשימת "פריטים שאהבתי", לעקוב אחר היסטוריית הרכישות שלך ולבצע רכישות בצורה נוחה ומהירה יותר.
  3. 10.3 בעת הרישום הראשון לשירותים, תתבקש למסור מידע אישי: שם מלא, כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד. בסיום הרישום, תתבקש ליצור סיסמה ייחודית למשתמש שלך - פרט זה אסור להעברה ועליך לשמור עליו בחזקתך הבלעדית. בנוסף, תוכל להירשם דרך פרופיל הפייסבוק האישי שלך.
  4. 10.4 בעת התחברות לשירותים כמשתמש רשום, תתבקש להזין כתובת דוא"ל וסיסמה או מספר טלפון נייד לצורך קבלת SMS.
  5. 10.5 בעת ביצוע רכישה, תתבקש להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת למשלוח ופרטי תשלום. אם אתה משתמש רשום, ייתכן וחלק מאו כל הפרטים הללו כבר יהיו קיימים. יש לספק גם מספר תעודת זהות ופרטי תשלום.
  6. 10.6 בעת יצירת קשר עם החברה (לדוגמה, באמצעות שירות לקוחות, טופס משוב וכדומה), באמצעות טלפון, דוא"ל או דרכי תקשורת אחרות, יאוסף המידע הקשור ליצירת הקשר, כולל התוכן שנמסר בפנייה ובתגובה.
  7. 10.7 בעת השימוש באתר יישמר מידע על פעולות שלא הושלמו במסגרת השירותים (לדוגמה, רשימת קניות או הפסקת תהליך קניה באמצעו, לחיצה על באנרים וכדומה).
  8. 10.8 בעת השימוש בשירותים ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות התקן הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, נתוני מיקום, הרגלי השימוש באתר, כולל גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות קובצי Cookie, כפי שמפורט בסעיף 12 למטה.
  9. 10.9 אם תרשם לשירותים דרך חשבון ה-Facebook האישי שלך, ייתכן שיעברו אלינו מידע אודותיך, על פי תנאי השימוש והרשאות שהגדרת בחשבונותיך ברשתות אלו.
  10. 10.10 כל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה וישמר על ידה.
  11. 10.11 עליך למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם תורשה לעשות כן, במפורש ובכתב.
  11. מטרות ואופן השימוש במידע
  1. 11.1 המידע שיסופק על ידך ישמש את החברה כדי להתאים לך אישית את חווית הגלישה, את הפרסומות שיוצגו, הצעות והטבות. אנו נאסוף את המידע גם כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים לך, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של החברה עמך. כמו כן, מידע מסוים יכול וישמש לשם תחזוקת ושיפור השירותים, התכנים המוצגים, פיתוח מוצרים נוספים של החברה, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. המידע ישמש גם למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), מסחריות וסטטיסטיות, ביצוע מחקרים סטטיסטיים, ואף למסור מידע סטטיסטי שלא יזהה אותך באופן אישי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
  2. 11.2 איסוף מספר מזהה (בין אם של אדם פרטי או חברה) נעשה לצורכי אימות תשלום ויישמר במאגר מידע תחת כרטיס הלקוח ותחת פרטי ההזמנה. בהתאם לאמור, מספר מזהה עשוי לשמש את אנשי שירות הלקוחות ואנשי המכירות בכדי לאתר את כרטיס הלקוח במערכת. בנוסף, מספר מזהה יכול שיופיע על גבי חשבונית ו/או קבלה לטובת מסירת ההזמנה ללקוח.
  3. 11.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, תהא החברה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בצ'אטים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, וזאת בכפוף לאישורך. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לקבלת מידע כאמור באמצעות פניה למען בהתאם למפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות הסרה, בהתאם להוראות ההודעה אשר תשלח אליו.
  12. עוגיות (Cookies)
  1. 12.1 בשירותים נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת cookies, pixels, tags, sdk's (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות"), לצורך תפעולם השוטף והתקין, לצרכי אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל המשתמש שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה והשימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך והעברת פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך.
  2. 12.2 עוגיות, באופן כללי ומתומצת, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
  3. 12.3 העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך ועוד. כמו כן, יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים שפתחת וכל פעולה אחרת בהם.
  4. 12.4 העוגיות עשויות להיות אף מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב-Google Analytics, העוזרת להתאים למשתמש את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook. למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות, ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות הבאות:
  5. 12.5 אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו. ייתכן כי אף לא תהיה אפשרות להשלים הזמנה באתר. שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד.
  13: מסירת מידע לצד שלישי
  1. 13.1 החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברתו:
   1. 13.1.1 על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
   2. 13.1.2 לצורך העברתם לספקים חיצוניים של המוצרים ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות שילוח, חברות סליקה לשם ביצוע תשלום, ספקי שירותי ענן וכיוצא באלו;
   3. 13.1.3 במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות והמותרות על פי דין, לשם אספקת השירותים וייעולם;
   4. 13.1.4 בכל מקרה בו תפר את תנאי השירות המצויים באתר, לרבות תקנון האתר, תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות לתנאי השירות ולרבות הפרת הוראות כל דין;
   5. 13.1.5 לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל חובה שבדין או בשל הוראה שהוטלה על החברה בצו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים, או לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;
   6. 13.1.6 במקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   7. 13.1.7 במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, כולן או חלקן, גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
   8. 13.1.8 החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
   9. 13.1.9 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.
  14. אבטחת מידע
  1. 14.1 החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לפלטפורמות המציעות את השירותים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכולה למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.
  2. 14.2 במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בכל אחריות ביחס לכך.
  3. 14.3 תהליך הרכישה באתר ובאפליקציה, לרבות פרטי האשראי שנמסרים על ידי הלקוח, מאובטחים בתקן PCI DSS ומבוצעים על ידי ספק השירות – Z-Credit.
  4. 14.4 פרטי כרטיס אשראי שנמסרו בהסכמת הלקוח לצורך רכישה נוכחית ו/או עתידית, לא נשמרים במאגרי החברה, אלא באמצעות מספר מזהה ייחודי המונפק על ידי החברה הסולקת.
  15. יצירת קשר בנושאי פרטיות

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או לבקש את מחיקתו בהתאם לעילות הקבועות בחוק - זאת מבלי לגרוע מחובת החברה על פי חוק לשמור מידע מסוים. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אלינו במייל: info@1pc.co.il.

  16. כללי

  מוקד שירות הלקוחות של א&א מחשבים וסלולר עומד לרשות הלקוחות בשלל פלטפורמות: